Chương Trình Thiện Nguyện của PALTEX tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đan Phượng

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

Patex đi thiện nguyện khẩu trang tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đan Phượng , Thành Phố Hà Nội