CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY DA VÀ MAY MẶC XUẤT KHẨU (LEGAMEX)
  • Trụ sở chính : Khu công nghiệp Cầu Gáo Đan Phượng
  • Điện thoại : 0968676489
  • Fax : 0968676489

Liên hệ