PALTEX TỔ CHỨC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2020 CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại PALTEX đã gửi trao lãng hoa cho đại diện công ty.

Ban giám đốc cũng tổ chức tiệc cho toàn thể cán bộ công nhân viên.